diumenge, 31 de maig del 2009

PatologiesEpitelioma / Carcinoma basocel·lular
Josep Albertí
23-04-2009

Fotos: Marc Albertí.
Dibuix de Bartomeu Cabot
24-04-2009

Troballes de la colonoscòpia: Hemorroïdes. Recte sigma i descendent sense lesions. A nivell de l'angle hepàtic un micropòlip que van ressecar sense recuperar. Arribats al cec i identificades la vàlvula ileocecal i l'orifici apendicular no es veuen lesions.

Josep Albertí

26-05-2009