dimarts, 11 d’agost de 2015

Mètode de difusióTaller Llunàtic ha tramès via correu electrònic aquest
C o m u n i c a t    s o n o r    t e s t i c u l a r
als esclaus triats per ocupar els nostres estadis de bramuls,
com a anunci de catàstrofes que feim  a

DEN TOTTALEN KRIEG

O

 PEDERÀSTIA, PROSTITUCIÓ, CORRUPCIÓ: DIAMANTS DE LA HUMANITAT.


Una vegada acabada la seva missió humanitària, tacada de semiprivadesa,
no ens volem reprimir de fer-la
extensiva a tot l'odiós espectre mundial de pau i justícia social.

JOSEP ALBERTÍ & BARTOMEU CABOT
TALLER LLUNÀTIC
CATALUNYA
AGOST 2015.